בוק סרפינג - יוזמה חברתית המפגישה זרים דרך טקסטים. המפגשים מוצעים לציבור ללא תשלום ואין מאחוריהם כל אג'נדה פוליטית או דתית. הם מתקיימים בבתים פרטיים, בתי קפה, ברים, פרקים וכל מקום מפגש מוסכם אחר וגם בבתי דיור מוגן, מלונות, עמותות, ספריות, תיכונים וכיוצא באלה. המפגשים הנם רבי קסם, מעניינים, מהנים ואף טעימים ויוצרים הכרויות חדשות וקשרים חברתיים מיוחדים.
המפגש הראשון התקיים בתל אביב ביוני 2013, ומאז נפוצו המפגשים למאות בתים מארחים בישראל ובמדינות רבות.
הכוח היחיד המניע את בוק סרפינג הוא - סקרנות ונכונות להקשיב.

בוק סרפינג - כללי המפגש
  • המשתתפים במפגשי בוק סרפינג (סרפים), מביאים טקסטים ומקריאים זה לזו

  • המפגשים (מעגלי סרף), מתקיימים בבתים מארחים, פרטיים או ציבוריים

  • לכל מפגש בוק סרפינג (סרף), יש מנחה שהוכשר/ה לכך, הדואג/ת לקיום הסרף

  • בכל מפגש שמונה משתתפים. לעתים - שני מעגלים או יותר, בבית מארח אחד

  • נושאי המפגשים (סרפים), שפתם ושפת הטקסטים, נקבעים ומוסכמים מראש

  • אורך כל טקסט המוקרא בסרף, אינו עולה על עמוד וחצי של ספר (כ- 450 מילים)

  • בכל מפגש, משתתף/ת אחד/ת לפחות, שזו לו/ה פעם ראשונה בבוק סרפינג

  • בכל מפגש (סרף), חלק מהמשתתפים זרים זה לזו


ראיון עם רז ספקטור, הוגה פורמט בוק סרפינג

מה זה בוק סרפינג?