שרון

שרון
בעיני, בוק סרפינג הוא קודם כל מפגש. מפגש שיוצא, מתמרד ומתנגד אקטיבית, כנגד מה שקשה וכואב כיום ללב האנושי: במלה אחת – ניכור. בעוד מלה – בדידות. מלה שלישית – זרות. רביעית – מרוקנות