זאב לוריא

זאב לוריא

היה ערב מרתק. גם הטקסטים וגם האיכפתיות והמעורבות הרגשית של המשתתפים בטקסטים השונים. כן, היו הרבה אינטראקציות מאתגרות בזכות הרכב מעניין ומגוון של משתתפים/ות בעלי דעה. תודה.