טלי ירון

טלי ירון
בכל הסרפים שהייתי בהם התפעלתי כל פעם מן הדברים החדשים לגמרי ששמעתי מפי רעי לסרף. נושאים וטקסטים שלא היתה לי אפילו נגיעה קלה בהם נפתחו לפני. אנשים ועיסוקים ואמונות ומקצועות ועשיה וחלומות שונים לחלוטין ממה שאני פוגשת בחיי הרגילים ופנים אחרות ומרתקות לאנשים שהכרתי מקודם.