רובי נתאי

לעמוד הפייסבוק של רובירובי נתאי
סרף "פייסבוק" בהנחיית ניצה, בביתה של טלי סניור בשוהם, 21.5.2018. 
תודה גם ממני כל סרף מעשיר יותר והחבורה היתה לנו לברכה היה שווה לכל הדעות להתראות בהזדמנויות הבאות עלינו לטובה

.