ורד עמית

ורד עמית
סרף סיור בהנחיית שלומי, בירושלים העתיקה, 17.5.2019
יהודה עמיחי כיכב בסרף-סיור שלנו בעיר העתיקה, הוא פתח (מול מגדל דוד) בשירים ״תיירים״, ״אקולוגיה של ירושלים״, ״ירושלים מלאה יהודים משומשים״ וסגר (מחוץ לשער ציון) בשירו ״ירושלים היא תמיד שתיים״, והבליח גם באמצע (על גגות השווקים) בקטע פרוזה מתוך הסיפור ״הקרב בגבעה״.
ועגנון נכח בעקיפין בהבאתו של שחר ארזי בספר סיורים המתחקים אחר סיפורי עגנון ״בעקבות אהבה אבודה״ (על גגות השווקים).
גם אלי עמיר בא לביקור במו כתיבתו בקטע מספרו ״יסמין״ (בתצפית על הכותל).
ולא רק סופרים ותיקים אלא גם כותבת חדשה, רותם אביה, באוטוביוגרפיה ״בדרך הביתה״ הביאה מזכרונותיה על החינוך לצניעות (בעוד נשים עוברות בסך בלבושים שונים שמייצגים תפיסות שונות ביחס למהו לבוש מקובל במרחב הציבורי, ליד החומה הרחבה).
ולא רק ספרות אלא גם עיון: ספר הפלמ״ח (בתוך מבנה שער ציון) ורשימה מאת דני סגל (ליד שער ציון).
גם המקורות לא נגרעו: פרקים י״ח וי״ט במלכים ב׳ (ליד החומה הרחבה) וספר הזוהר (על גגות השווקים).
ולא רק מקור אלא גם תרגום: קטע מתוך ״מסע תענוגות לארץ הקודש״ / מרק טווין (על גגות השווקים).

אבל יותר מכולם נכחה ירושלים – והאהבה אליה, לעיתים אהבה מורכבת – בכל טקסט, משפט ומילה.

תמונות מהסיור